REGULAMIN

/REGULAMIN
REGULAMIN 2019-09-16T13:58:12+00:00
 1. OGÓLNE
 • Jedna lekcja trwa 2 godziny zegarowe.
 • W przypadku awarii samochodu, bądź innych przyczyn losowych, nie zależnych od instruktora, MDS Driving School ma prawo do przełożenia lekcji na inny, ustalony z kursantem termin;
 • Płatność za lekcję musi być dokonana przed jej rozpoczęciem. MDS Driving School ma prawo do zmiany cen po uprzednim poinformowaniu kursanta;
 • Instruktor ma prawo odmowy prowadzenia lekcji jeżeli podejrzewa, iż kursant jest pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających (w tym wypadku lekcja będzie płatna);
 • Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za wypadek, obrażenia bądź szkody poniesione przez osoby trecie spowodowane bezmyślnością kursanta w czasie lekcji;
 1. KURSANT
 • Kursant jest zobowiązany przedstawić ważne provisional driving licence / prawo jazdy przed rozpoczęciem pierwszej lekcji. W wypadku nie przedstawienia instruktorowi wymaganego dokumentu, instruktor ma prawo odmówić prowadzenia lekcji pobierając za nią opłatę;
 1. PŁATNOŚĆ
 • Akceptowane formy płatności:
  – gotówka
  – czek
  – przelew na konto bankowe
 1. LEKCJE
 • Instruktor jest odpowiedzialny za ustalenie daty i miejsca lekcji;
 • Instruktor nie może zagwarantować, iż będzie dostępny w każdym wybranym przez kursanta terminie. Każda lekcja musi być ustalona przy obustronnej zgodzie;
 • W przypadku anulowania/przełożenia terminu lekcji, kursant jest zobowiązany poinformować instruktora przynajmniej 48 godzin przed lekcją. W innym wypadku pobrana zostanie opłata w wysokości wartości lekcji;
 • W przypadku zakupu bloku godzin opłacanego z góry zwroty akceptowane są w ciągu 28 dni od zakupu;
 • Bloki godzin muszą zostać wykorzystane w określonym czasie:
  10h – 2 miesiące
  15h – 3 miesiące
  20h – 4 miesiące
 1. EGZAMIN PRAKTYCZNY
 • Cena egzaminu praktycznego nie zawiera wynajmu samochodu;
 • Termin egzaminu praktycznego może być ustalony po konsultacji z instruktorem.